31 October 2017

Bengkel Entrepreneur Advisory Desk (EAD) bersama SKM, ANGKASA dan Bank Rakyat 2017

Koperasi Perbadanan Johor telah menghadiri Bengkel Entrepreneur Advisory Desk (EAD) bersama SKM, ANGKASA dan Bank Rakyat pada 31 Oktober 2017 bertempat di Hotel Granada, Johor Bahru. Pelbagai input yang dikongsi pada hari tersebut seperti tatacara memohon kebenaran SKM untuk membuat pembiayaan di institusi kewangan, Sistem Perakaunan MySPBA, Kriteria dan Syarat Pembiayaan Perniagaan, penerangan mengenai produk cawangan dan penerangan mengenai produk Takaful Amani.


Back to Aktiviti Terkini

HUBUNGI KOPJCORP