Pembiayaan Perayaan-i

Pembiayaan Perayaan-i (Al-Qard) merupakan pembiayaan berjumlah RM500 hingga RM1,000 yang diberikan kepada anggota yang memohon untuk tujuan perayaan.

Antara perkara menarik yang ditawarkan melalui pembiayaan ini adalah:

 Waktu ditawarkan  Mengikut musim perayaan
 Jumlah ditawarkan   RM500.00 hingga RM1,000.00 
 Tempoh bayaran balik   6 bulan
 Cara bayaran balik  Melalui potongan gaji 
 Fi proses  RM50.00 
 Tempoh proses  1 hingga 2 hari


Pembiayaan ini boleh diberikan kepada anggota Koperasi tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 Telah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 6 bulan 
 Telah membayar Modal Syer RM100.00
 Kelulusan jumlah pembiayaan adalah tertakluk kepada jumlah caruman terkumpul anggota (modal syer dan modal 
 yuran)
HUBUNGI KOPJCORP