Pembiayaan Tunai Segera-i

Pembiayaan Tunai Segera-i (Al-Qard) merupakan pembiayaan berjumlah RM100.00 hingga RM300.00 adalah dengan tujuan memberi bantuan kewangan kepada anggota yang memerlukan tunai segera.

Antara perkara menarik yang ditawarkan melalui pembiayaan ini adalah:

 Jumlah ditawarkan   RM100.00 hingga RM300.00
 Tempoh bayaran balik    Dalam tempoh 30 hari (bergantung waktu pembiayaan dikeluarkan)
 Cara pengeluaran pembiayaan   Melalui Ka$h Kad  
 Cara bayaran balik  Melalui potongan gaji  
 Fi proses  RM15.00 
 Tempoh proses  1 hingga 2 hari bekerja 


Pembiayaan ini boleh diberikan kepada anggota Koperasi dengan segera (kecemasan) tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 Telah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 6 bulan 
 Telah membayar Modal Syer sebanyak RM100.00
 Telah mencarum dalam Modal Yuran sekurang-kurangnya enam (6) bulan iaitu [RM30.00 (minima) x 6 bulan] yang
 berjumlah RM180.00
 HUBUNGI KOPJCORP