05 March 2017

Pertandingan E-Commerce

Pertandingan ini diadakan bagi mencari nama yang sesuai bagi E-Commerce yang bakal dilancarkan tidak lama lagi. Pelbagai hadiah menarik ditawarkan kepada anggota pekerja Johor Corporation. Koperasi Perbadanan Johor Berhad telah menerima banyak penyertaan dengan idea yang menarik daripada anggota pekerja yang berminat. Pemilihan yang teliti akan dibuat oleh pihak pengurusan bagi memilih pemenang yang bertuah.

                           
         


Back to Aktiviti Terkini

HUBUNGI KOPJCORP