Tabung Simpanan Khas

  1. Skim Simpanan Khas-i (TSKi) ini bertujuan membolehkan anggota koperasi bawah kumpulan Johor Corporation atau anggota pekerja subsidiari  membuat simpanan serta mendapat perkongsian keuntungan.
  2. Simpanan Khas-i (TSKi) ini tidak boleh digunakan untuk lain-lain aktiviti pelaburan atau perniagaan.
  3. Minima pelaburan adalah sebanyak RM1,000, maksimum RM200,000 
  4. Tempoh matang pelaburan ialah satu (1) tahun.
  5. Keuntungan pelaburan adalah melalui aktiviti pembiayaan kredit yang diberikan kepada anggota. 
  6. ​Keuntungan skim simpanan khas ini diberi menurut nisbah 70% kepada anggota yang membuat simpanan dan 30% kepada Koperasi. Keuntungan ini dikira setelah ditolak perbelanjaan pengurusan dan tabung rizab (sekurang-kurangnya 10%  daripada keuntungan sebelum pembahagian keuntungan).
  7. Pelaburan adalah berkonsepkan patuh syariah.
 Syarat Kelayakan Melabur di dalam TSKi  Keuntungan Kepada Anggota Koperasi

 1. Telah menjadi anggota koperasi

     - Fi                                           RM 10
     - Model Syer (Min)                RM 100
     - Caruman Bulanan               RM 30

Mendapat dividen tahunan dari modal syer dan jumlah keseluruhan caruman bulanan
 2. Membuka Akaun Tabung Simpanan Khas-i
     (TSKi)

     - Minima                                 RM 1,000
     - Maksima                              RM 200,000
 Mendapat keuntungan pelaburan yang kompetitif melalui Tabung Simpanan Khas-i (TSKi)

Senarai borang-borang Tabung Simpanan Khas

1. Borang Pembukaan Akaun Tabung Simpanan Khas - muat turun
2. Borang Rasmi Penamaan Baru - muat turun
3. Borang Pengeluaran Tabung Simpanan Khas - muat turun
4. Borang Penutupan Tabung Simpanan Khas - muat turun

HUBUNGI KOPJCORP