13 March 2017

Website Content Management Training

Seramai tujuh orang anggota pekerja telah menyertai program ini dengan kerjasama daripada wakil Optisage Technology Sdn Bhd. Melalui program ini, anggota pekerja Koperasi Perbadanan Johor dapat mempelajari tatacara pengurusan laman web dengan lebih efisien. Selain itu, program ini memberikan pendedahan kepada anggota pekerja mengenai cara berinteraksi dengan anggota-anggota koperasi dengan lebih mudah di alam maya bagi urusan-urusan tertentu. 

                                                                              
                            


Back to Aktiviti Terkini

HUBUNGI KOPJCORP