Objektif Penubuhan Koperasi

Selaras dengan penubuhannya, KOPJCORP berwawasan menjadi sebuah entiti bisnes yang menjana keuntungan bagi menyalurkan manfaat dan faedah kepada anggotanya. Tertakluk kepada peruntukan Undang-Undang Kecil Koperasi Perbadanan Johor Berhad, Akta Koperasi 1993 (Akta 502), Garis panduan serta Peraturan-Peraturan, Koperasi ditubuhkan bagi menjalankan aktiviti-aktiviti berikut :-


     • Menyediakan kemudahan kewangan kepada anggota bagi mempertingkatkan sosio ekonomi;

     • Menyediakan pembiayaan Kebajikan/Kecemasan kepada anggota;

     • Menyediakan pelbagai faedah dan manfaat kepada anggota serta memberi nilai tambah melalui pelbagai diskaun
        pembelian;

     • Mewujudkan Tabung Simpanan Khas (TSK) dengan menyediakan pelan pelaburan bagi memberikan pulangan
        keuntungan yang tinggi kepada anggota;

     • Menubuhkan anak syarikat bagi meluaskan aktiviti KOPJCORP;

     • Menjalinkan kerjasama antara KOPJCORP dengan Koperasi lain bagi sama-sama memberikan kemudahan
        kepada semua anggota Koperasi seluruh Malaysia;

     • Melaksanakan e-dagang (e-Commerce) secara berperingkat Fasa 1-Apps dan secara menyeluruh bagi
        memasarkan produk JCorp dan produk luar.

HUBUNGI KOPJCORP