Pembiayaan Insurans-i

Pembiayaan Insurans merupakan pembiayaan yang dikeluarkan dengan tujuan untuk memberi bantuan kewangan kepada anggota yang ingin membeli insurans.

Antara perkara menarik yang ditawarkan melalui pembiayaan ini adalah:

 Jumlah ditawarkan   Bergantung jumlah dan jenis insurans yang dibeli  
 Kadar keuntungan           6 peratus
 Tempoh bayaran balik   12 bulan
 Cara bayaran balik  Melalui potongan gaji 
 

Pembiayaan ini boleh diberikan kepada anggota Koperasi tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 Telah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 6 bulan 
 Telah membayar Modal Syer sebanyak RM100.00
 Telah mencarum dalam Modal Syer sekurang-kurangnya

HUBUNGI KOPJCORP